DDBAC 5.7.65.0

DDBAC 5.7.65.0

Datadesign AG – 20MB – Freeware – Windows
ra khỏi 130 phiếu
4 Stars User Rating
Komponentenbibliothek zur Onlineabwicklung von Finanzgeschäften gemäß dem ZKA-Standard HBCI und PIN/TAN.

Tổng quan

DDBAC là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Datadesign AG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.979 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DDBAC là 5.7.65.0, phát hành vào ngày 14/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

DDBAC đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 20MB.

Người sử dụng của DDBAC đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho DDBAC!

Cài đặt

người sử dụng 1.979 UpdateStar có DDBAC cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại